Türk Borçlar Kanunu ile Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hükümleri çerçevesinde satış sözleşmesinde ayıptan sorumlulukta alıcının seçtiği hakkın sonradan değiştirilebilirliği sorunu


Indexed in:
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL, 52nd Session, 2019, Vienna.
Included in UNCITRAL bibliography on international sale of goods.
Call number:
UNCITRAL bibliography 52nd Sess. 2019
Translated as:
Translation of title: Buyer remedies under the Turkish Law of Obligations and the CISG {1980).
Journal citation:
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (Ankara) 7:2:193-210, 2017

Record appears in: Record created 2018-06-13, last modified 2018-06-13


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)